Richard Wilkinson

Samen met Kate Pickett heeft Richard Wilkinson een onderzoek gedaan naar de grote sociale verschillen tussen landen.
Waarom is in het ene land het percentage tienerzwangerschappen veel hoger dan in het andere land? En hoe zit dat met de overvolle gevangenissen? De zelfmoorden? Ook de geestelijke gezondheid kwam in het onderzoek voor, want in sommige landen is het percentage psychiatrische patiƫnten velen malen hoger als in andere landen.

Hun ontdekking had verassend genoeg te maken met inkomensverschillen. Des te meer verschil er in een land is tussen rijk en arm, des te grotere sociale problemen er voorkomen. Des te minder groot gat tussen de armere bevolking en de rijkere, des te minder sociale problemen (en psychische aandoeningen).

Uit hun onderzoek kwam ook naar voren dat niet alleen de armere bevolking gebaat is bij meer inkomensgelijkheid, ook het rijkere deel ondervindt hinder van de sociale onrust.